Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/2401/virtual/www/domains/nagolf.eu/wp-content/themes/hueman/header.php on line 51

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/2401/virtual/www/domains/nagolf.eu/wp-content/themes/hueman/header.php on line 51

Pravidla golfu

Golfová pravidla napomáhají spravedlivému průběhu hry vůči všem hráčům. Je dobré mít s sebou při hře výtisk celých pravidel, prakticky bezproblémový průběh přitom zajistí už i zevrubná znalost sekce „Stručný průvodce pravidly“. Pro začátek a pro jednoduchost si ale můžete vystačit se zkráceným přehledem níže.

Čištění míče – míč ležící na grýnu může být vždy zvednut a očištěn (viz bod Míč na grýnu). Jinde na hřišti může být míč očištěn, jen když je zvednut podle pravidel (s určitými výjimkami), jinak nelze míč ve hře očistit ani se ho dotknout. Samozřejmě je možno míč očistit po dohrání jamky, než odpálíte z následujícího odpaliště.

Dropování – v souladu s pravidly je občas možné míč zvednout a spustit na jiném místě (dle situace beztrestně či s trestnými ranami). Správný průběh dropování je následující: označte současnou polohu míče (popř. místo přechodu míče do vodní překážky). Dle pravidel určete a označte místo, případně povolený prostor pro dropování a tam pak spusťte míč z ruky natažené ve výši ramen. Dotkne-li se míč vás, soupeřů, nebo golfové výbavy, je drop neplatný a musí se vždy (beztrestně) opakovat. Odskočí-li míč blíže k jamce (než příslušný referenční bod) nebo se zakutálí příliš daleko (dále než dvě délky hole od místa dopadu) opakujte dropování beztrestně ještě jednou. Místo třetího pokusu se pak míč již umisťuje.

Hra z odpaliště – na malých hřištích bývají odpaliště společná pro všechny, na větších se žlutou barvou označují pánská odpaliště a červenou dámská odpaliště. Míč se umísťuje do obdélníkové oblasti vymezené dvěma vyznačovacími kolíky a dvěma délkami hole směrem dozadu. Pouze na odpališti je povoleno týčkovat (umístit míč na podložku – týčko).

Míč se hraje tak jak leží – pravidla v obecnosti nepovolují vylepšovat jakkoliv pozici míče ve hře, ani prostor vašeho švihu – nesmíte trhat, lámat, udupávat ani rozhrnovat porost abyste si usnadnili švih či zasažení míče (rozhrnutí porostu je možné pouze v míře nezbytně nutné k zaujmutí postoje). Můžete však odebrat volně ležící předměty, jako listí, šišky či větvičky, nepohnete-li při tom míčem.

Míč na grýnu. Míč ležící na grýnu se smí po omarkování (označení polohy markovátkem či mincí) zvednout, např. vadí-li soupeřům ve hře, a poté vrátit přesně na původní místo. Takto zvednutý míč se smí očistit. Dotkne-li se při patování hráčův míč cizího míče ležícího míče na grýnu, vrací se pouze cizí míč na místo kde ležel před nárazem. Hráč sám pak dostává (kromě jamkové hry) dvě trestné rány (proto je lepší předem požádat spoluhráče, aby si označili a zvedli míče, které by hráč mohl potenciálně trefit). Pokud hráč patuje z pozice na grýnu, měl by si nechat vyndat nebo obsluhovat praporkovou tyč, protože za její trefení (ať už v jamce nebo ležící vedle) by byl potrestán dvěma trestnými ranami (ztrátou jamky v jamkové hře).

Míč v náhodné vodě, půdě v opravě, či zvířetem vyhrabané nerovnosti – je-li míč v náhodné vodě (louže či silně promočený povrch neoznačený červenými či žlutými kolíky), nebo v půdě v opravě (označené modrými kolíky), nebo ve stopách po činnosti stroje, nebo v nerovnosti vytvořené norujícím zvířetem (např. myš nebo králík), hráč může beztrestně dropovat míč ve vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa, kde mu daná oblast již nevadí, ovšem ne blíže k jamce.

Míč v písečné překážce (bankru). Při hře v bankru se hráč nesmí holí dotknout písku dříve než ve chvíli zásahu míče (tedy nesmí založit hůl na zem, ani zavadit o písek při nápřahu, dokud nezasáhne míč). Porušení se trestá dvěma trestnými ranami. Také není dovoleno se dotknout nebo z bankru odstranit žádné volné přírodní předměty (např. listí, větve, šišky apod.).

Míč ve vodní překážce – Leží-li míč ve vodní překážce označené žlutými kolíky („příčná vodní překážka“), můžete jej zkusit odehrát (bez založení hole) nebo si připište trestnou ránu a dropujte míč jedním ze dvou způsobů: a) od místa, kde míč překročil hranici překážky, dropujte kamkoliv nazpět na spojnici jamky a tohoto místa, ne blíže k jamce, nebo b) opakujte ránu z místa, odkud jste hráli naposled. Leží-li míč ve vodní překážce označené červenými kolíky („podélná vodní překážka“), máte navíc ještě možnost dropovat do vzdálenosti dvou délek hole od místa přechodu míče přes hranici překážky, ne blíže k jamce.

Nehratelný míč. Hráč může kdykoliv prohlásit svůj míč za nehratelný (mimo vodní překážku), připočítat si jednu trestnou ránu a míč dropovat o dvě délky hole libovolným směrem, ne blíže jamce, nebo na spojnici jamky a původního místa směrem dozadu nebo opakovat ránu z předchozího místa.

Přednost ve hře – v poli hraje vždy hráč, jehož míč je nejdále od jamky. Na prvním odpališti se pořadí určí libovolným způsobem, např. losem. Na dalším odpališti hrají nejdříve hráči s nejlepším výsledkem na předchozí jamce. V případě stejných výsledků na minulé jamce se zachovává pořadí z předchozí jamky.

Provizorní míč – v případě pochybnosti, nebude-li právě odehraný míč ztracen či v autu, je povoleno oznámit a odehrát provizorní míč (dropujte jej na místě, ze kterého jste právě odehráli první míč). Provizorním míčem se hraje až do dosažení předpokládané polohy prvního míče. Je-li poté první míč nalezen a není-li v autu, provizorní míč se jednoduše zvedne a pokračuje se normálně prvním míčem. V opačném případě se provizorní míč stává míčem ve hře, všechny jím odehrané rány se počítají a navíc se připočítá trestná rána za aut či ztrátu prvního míče. Výhodou tohoto postupu je zrychlení hry, kdy se případně nemusíte vracet zpět na novou ránu.

Závady – Závadou je myšlen jakýkoliv umělý či člověkem vytvořený objekt či součást hřiště. Pohyblivou závadu, která vám vadí ve hře (např. hrábě), můžete beztrestně přemístit – pohne-li se při tom míč, vraťte jej na původní místo. Vadí-li v postoji nebo ve švihu nepohyblivá závada (tryska závlah, asfaltová cesta apod.), můžete míč beztrestně dropovat do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa, kde vám závada nevadí, ne blíže k jamce.

Ztracený míč / míč v autu (za hranicemi hřiště) – je-li míč ztracen mimo vodní překážku, nebo je-li míč za hranicemi hřiště (v autu), hráč musí opakovat ránu ze stejného místa kde hrál naposledy a připočítat si jednu trestnou ránu (viz též Provizorní míč).

Zdroj: Česká golfová federace

Hledali jste